Forlengede unntaksregler for koronarelatert fravær

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder (bortsett fra fravær med sykt barn) for at NMBU skal få refusjon fra NAV. 

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder (bortsett fra fravær med sykt barn) for at NMBU skal få refusjon fra NAV. 

Regjeringen har bestemt at deler av unntaksreglene regulert av unntaksforskriften forlenges.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger

Egenmelding
Ved egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene gjelder «vanlig praksis» for egenmelding.
I perioden 1. januar 2021 til 1. juli 2022 registreres egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene på:

Kode 1012 – egenmelding Korona.

Sykemelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen.

Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til:

fravaer@nmbu.no

Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema som sendes til lønnsseksjonen.

Fravær med sykt barn

Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2022 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2022:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

I tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager, kan du til 31. desember 2022 bruke omsorgsdager når:

 • Barnet, eller den som til vanlig passer barnet er i karantene
 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt på grunn av koronaviruset
 • Barnet ikke kan gå i barnehagen/skolen på grunn av særlig smittevernhensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av ordinære omsorgsdager dine. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp de ordinære dagene dine

 Antall dager omsorgspenger:

 • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2022
 • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2022
 • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2022

Alene om omsorgen:

 • 1-2 barn går fra 20 til 40
 • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
 • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2022

Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:

Kode 2010  - barn og/eller barnepassers sykdom

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no
https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/omsorgspenger

Ferie
I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte​​​​​​​

             

Publisert - Oppdatert

Del på