Displaying 20 of 31 hits
Kl.:
09:00 - 13:00
Eksamen Infeksjonsbiologi og legemiddellære
Kl.:
09:15 - 13:30
Kl.:
09:15 - 15:45
Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2018, både på Ås og Adamstuen i Oslo.
Kl.:
09:00 - 14:00
Eksamen Populasjonsmedisin
Dager:
26. Mar - 02. Apr
Dager:
26. Mar - 02. Apr
Dager:
09. Apr - 16. Apr
Eksamen Mattrygghet - muntlig
Kl.:
09:00 - 15:00
Eksamen Allmenn sykdomslære
Kl.:
08:00 - 16:00
Eksamen Profesjonsetikk - gruppepresentasjon
Dager:
Hele dagen
Dager:
14. May - 29. May
Dager:
14. May - 29. May
Dager:
Hele dagen
Dager:
Hele dagen
Dager:
31. May - 01. Jun
Dager:
31. May - 01. Jun
Dager:
04. Jun - 08. Jun
Eksamen Patologi - muntlig

Sider