Displaying 6 of 6 hits
Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme...
Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser...
Kompetanse innen natur- og samfunnsfag, og evne til å kombinere disse, er nøkkelen til å kunne arbeide med vår tids...
The programme supports European top-quality Masters Courses and enhances the global image of European higher education. ...
The aquaculture industry is an innovation driven industry with a lot of possibilities; both within business and research. ...
Ecology is a key component in understanding global environmental challenges. There is a growing concern over the human...