Displaying 4 of 6 hits
Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme...
Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser...
The programme supports European top-quality Masters Courses and enhances the global image of European higher education. ...
The aquaculture industry is an innovation driven industry with a lot of possibilities; both within business and research. ...