Displaying 2 of 2 hits
Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).
Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap ved NMBU Veterinærhøgskolen (VET).