Displaying 7 of 7 hits
Har du lyst til å gjøre realfag spennende og dagsaktuelt for dagens skoleungdom? LUR gir deg både mastergrad i realfag og...
Digitale kart, GPS, landmåling, satellittkartlegging, bildebehandling, 3D-modellering og geografiske informasjonssystemer (...
Vil du gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige? Industriøkonomer er etterspurt og studiet gir deg et...
Solid kunnskap om kjemi og bioteknologi er viktig om du vil jobbe med miljø, medisin, farmasi og næringsmidler...
NMBUs Maskin, prosess og produktutvikling utdanner kreative sivilingeniører som kan arbeide anvendt for å løse reelle...
For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene i naturen som danner grunnlaget for...
Vil du jobbe med noen av våre viktigste miljøutfordringer i Norge og internasjonalt? I studiet lærer du hvordan man forsyner...