Displaying 4 of 4 hits
Vil du få tittelen Forstkandidat? Det får du gjennom en femårig skogfagutdannelse ved NMBU med en faglig spesialisering...
By- og regionplanleggere har en etterspurt kompetanse og du får mange og varierte jobbmuligheter over hele landet. Som by-...
Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi...
Vil du gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige? Vil du bli en gründer som skaper fremtidens...