Displaying 10 of 10 hits
Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har...
I bioteknologistudiet lærer du hvordan gener, proteiner og karbohydrater virker sammen i levende organismer. Bioteknologi er...
For å løse verdens energi- og miljøproblemer trengs kunnskap om de fysiske prosessene som danner grunnlaget for klimafysikk...
Digitale kart, GPS, landmåling, satellittkartlegging, bildebehandling, 3D-modellering og geografiske informasjonssystemer (...
Er du opptatt av hvordan vi kan opprettholde en trygg og sikker matproduksjon i Norge? Eller er du kanskje mest interessert...
Du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av, og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker...
Er du opptatt av dine omgivelser, hvordan det ser ut der du ferdes? Har du interesser innen natur, anleggsteknikk og...
Vil du utvikle og fremstille sunne og gode matvarer vi kan leve av i fremtiden? Med kunnskap om råvarer, prosesser og...
Er du opptatt av miljøvern og bærekraftig bruk av naturressurser? Kunnskap om prosesser innen geologi, jord og vann øker din...
Utfordringene knyttet til utnyttelse av naturressursene er store. Studiet fokuserer på miljøutfordringer, og gir...

Avgrensninger