Displaying 3 of 3 hits
Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).
Ph.d.-programmet Natur- og matvitenskap ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.
Ph.d.-programmet realfag og teknologi ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK).