Displaying 4 of 4 hits
Ph.d.-programmet i naturforvaltning ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).
Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).
Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen, NMBU (HH-NMBU).
PhD programme at the Department of International Environment and Development Studies (Noragric) at the Faculty for Landscape...