Displaying 20 of 38 hits
The main objective of EURO-FBP is to decrease the impact on human health from foodborne parasites (FBP), through...
Advanced biotechnology for intensive - freshwater aquaculture wastewater reuse. The ABAWARE project is focused on...
Bacteriophages as alternative to antimicrobial treatments of bovine mastitis caused by methicillin-resistant staphylococci (...
CAPAZOMANINTEC er finansiert under NORADs NORHED-satsing.
Prosjekt avsluttet
The primary aim of this project is to study predisposing factors for piglet mortality, with emphasis on uterine environment...
The overall aim of the current project is to increase reproductive performance and lactation yields in local Zebu cows.
Prosjekt avsluttet
Successful vaccination is an efficient way to increase fish health and welfare. Controlling the infections among farmed...
Prosjekt avsluttet
Digestive processes and gut health in lipid metabolism
Prosjekt avsluttet
Studies on piscine orthorevirus (PRV) pathogenesis in salmon performed by Rimstad, Dahle and coworkers at NMBU and NVI have...
Prosjekt avsluttet
NEAT var et EU-finansiert prosjekt der mange eurpeiske læresteder etablerte et nettverk omkring undervisning i helseøkonomi...
Prosjekt avsluttet
Forskere fra åtte land deltar i et forskningsprosjekt hvor målet er å få slutt på halebiting som er et stort atfedsproblem...
Prosjekt avsluttet
Viral diseases represent a huge problem for the global aquaculture industry, and many viral diseases cannot be effectively...
Prosjekt avsluttet
Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe vitenskapelig baserte anbefalinger for økt bærekraft i norsk sauehold. Dette skal...
Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til...
The primary objective of GutMatters is to define and improve the gut health situation in Norwegian sea-farmed salmon.
Prosjekt avsluttet
MatInf er prosjektpartner i prosjektet Hygeneae, der Animalia er prosjekteier. Det NFR-finansierte prosjektet understøtter...
Hvert år blir tre millioner verpehøns destruert. De fleste ender deretter som bindemiddel i betong, og knappe fem prosent...
IMPRESS will provide a new generation of researchers with the multidisciplinary skills and competences needed to oversee new...
Prosjekt avsluttet
This is a follow-up of the project: InNoVacc-I: Indo-Norwegian platform for the development of candidate vaccines for...
Broiler chicken are the most abundant farmed animal in the EU, and a very important component of EU food supply.

Sider