bygg-benjamin-ward-web.jpg

På NMBU blir du del av et aktivt og engasjert fagmiljø. Vi legger vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

Benjamin Ward/NMBU