nmbu-046084-web.jpg

Som NMBU-student får du tett oppfølging av veileder og mye praktisk erfaring i laboratoriet.

NMBU