tavle-web-nmbu-043015.jpg

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Håkon Sparre/NMBU