studieguide_network_behandla.jpg

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store mengder data.

Illustrasjon