reveslipp_edited.jpg

Richard Bischof er professor i naturforvaltning ved NMBU. Han forsker blant annet på rovdyr. Her slipper han løs en rev som har blitt merket med GPS.

Cyril Milleret (NMBU/MINA)