Studieguide2016-050.jpg

Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Håkon Sparre, NMBU