Studieguide2016-048.jpg

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Gisle Bjørneby, NMBU