Søknadsstøtte - eksterne søknader

Støtteordningene gjelder i søknadsfasen og driftsfasen av prosjektene i form av ekstern konsulenthjelp, administrativ støtte og tildeling av ph.d.- og postdoktorstillinger.

Støtte til miljøer som søker ekstern forskningsfinansiering

Ordningene gjelder søknader til:

  • EUs rammeprogram - ERC, Marie Sklodowska-Curie, tematiske utlysninger i Horisont Europa. Les mer her.

  • Forskningsrådet - SFF, SFI, FME, Fellesløftet og Nasjonale forskerskoler. Les mer her.

Støtte til miljøer som ønsker å søke om status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) er opprettet av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av DIKU. Kontakt Studieavdelingen for mer informasjon.

 

 

Published 17. mars 2016 - 11:30 - Updated 25. mai 2021 - 9:02