Søknadsstøtte - eksterne søknader

NMBU tilbyr støtteordninger til enkeltforskere og forskergrupper som skal søke og som får gjennomslag i EU/ Horisont 2020 og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer (SFF, SFI, FME, FRIPRO) og NOKUTs Senter for fremragende utdanning (SFU) ordning. Støtteordningene gjelder i søknadsfasen og driftsfasen av prosjektene i form av ekstern konsulenthjelp, administrativ støtte og tildeling av ph.d.- og postdoktorstillinger.

Søknadsstøtte - eksterne søknader

Støtte til miljøer som søker ekstern forskningsfinansiering

Ordningene gjelder søkander til EU/ Horisont2020 (ERC, Marie Sklodowska-Curie, tematiske utlysninger) og Forskningsrådet (SFF, SFI, FME, FRIPRO).

Støtte til miljøer som ønsker å søke om status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) er opprettet av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av NOKUT. 

 

Published 17. mars 2016 - 11:30 - Updated 7. February 2018 - 9:14