Kvalitet i alle ledd

Illustrasjon tema forskning planter
Kvalitet i alle ledd

Et ambisiøst universitet

NMBU skal ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd, med en profesjonell og framtidsrettet administrasjon. En rekke tiltak og aktiviteter skal fremme kvalitet i alle ledd, som kursing, lederutvikling, støtte til søknadsskriving og kvalitetssikring. Raushet, åpenhet og gjensidig respekt på tvers av organisasjonen er grunnpilarene får å nå målet.