Nytt lederutviklingsprogram i august

Du inviteres med dette til å delta på NMBUs program for forsknings- og utdanningsledelse. Det overordnede målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen.

Som deltaker på programmet kan du regne med et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon i ditt arbeid med å bygge et godt forsknings- og utdanningsmiljø.

Målgruppe: Faglige ledere som for eksempel; seksjonsledere, faggruppeledere, ledere av større prosjekter (OBS. dette er ikke et praktisk kurs i prosjektledelse), instituttledere, programrådsledere, ledere av undervisningsutvalg og forskningsutvalg.

Påmelding til programmet: Du melder deg på ved sende inn vedklagte påmeldingsskjema til POA, ved Heidi Blom. Husk at du trenger en signatur fra din leder som bekrefter at det er ønskelig med din deltakelse på programmet og at din enhet dekker deltakeravgiften på 5000 kr. Dersom det blir for mange påmeldte til programmet, vil vi prioritere på en slik måte at en samlet deltakergruppe i størst mulig grad representerer ulike fagmiljøer, erfaringsbakgrunner, kjønn og alder. 

Lederutviklingsprogrammet vil være tett knyttet til den enkeltes arbeidshverdag og utfordringer. Det legges derfor opp til:

  • Jevnlig sparring/veiledning med annen deltaker (læringspartner) i programmet (styrke nettverksbygging).
  • Individuelle utviklingsmål som leder.
  • Jevnlig oppfølging med overordnet leder (sikre ledelse i linjen).

Det følger av dette at det må settes av noe tid mellom samlingene, i tillegg til konkrete forberedelsesoppgaver til hver samling. Lederutviklingsprogrammets tematiske innhold og pedagogiske vinkling gjør at anvendt tid i programmet skal «betale» seg i mer effektivt lederskap.

Datoer for oppstartsseminar og samlinger (se vedlegg for foreløpig tematisk innhold i samlingene):

28. august                     Oppstartsseminar, Ås (0900 – 1300, inkludert 1 times lunsj fra 1200-1300)

27. - 28. september        Samling 1 (oppstart dag 1 kl. 0900, avslutning dag 2 kl. 1500)

7. - 8. desember            Samling 2 (oppstart dag 1 kl. 0900, avslutning dag 2 kl. 1500)

29. - 30. januar             Samling 3 (oppstart dag 1 kl. 0900, avslutning dag 2 kl. 1500)

Alle samlingene vil foregå på norsk. De tre 2-dagers samlingene vil foregå utenfor campus Ås og Adamstuen med overnatting. Det legges opp til felles middag og kveldsprogram som inngår i lederutviklingsprogrammet.

Deltakerne forplikter seg til å følge alle samlingene. Det blir utstedt kursbevis etter siste samling til de som har fulgt programmet i sin helhet.

Pris: 5.000 kr pr. deltaker

NMBU dekker utgifter til konsulentene på alle samlingene, oppstartsseminaret og opphold første samling. I deltakeravgiften på 5.000 kr ligger det utgifter til opphold på de to siste samlingene.  

Programstaben består av Personal- og organisasjonsavdelingen ved Elisabeth de Jong og Heidi Blom, samt de eksterne konsulentene Are Syversen og Claus H Jebsen.

Påmeldingsfrist: 24. juli

Bekreftelse på tildeling av plass blir gitt 17. mars til de som meldte seg på i første invitasjonsrunde og 28. juli til de som meldte seg på etter fornyet frist. Du sender epost til heidi.blom@nmbu.no med utfylt påmeldingsskjema som signeres din leder.  

Published 20. February 2017 - 14:00 - Updated 31. mai 2017 - 11:35