Satser på kvalitet i utdanningen

– Dette er et viktig satsingsområde for rektor, sier Elin Børrud, som fra 1. januar er konstituert som prorektor for utdanning ved NMBU. Hun skal lede det sentrale studieutvalget og følge opp rektors fagpolitiske satsningsområder innen utdanningsfeltet frem til sommeren.

Et viktig arbeidsområde blir å satse videre med arbeidet med kvalitet i utdanningen, et arbeid som har foregått på NMBU i en årrekke. I år fikk for eksempel Institutt for plantevitenskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 for sitt årelange arbeid med undervisningen innen agroøkologi. Og da NOKUT annonserte muligheten for å søke om å få etablere «Sentre for fremragende utdanning» var så mange som fire utdanningsprosjekter ved NMBU gjennomarbeidet nok til å sende inn søknad. 

–  Her er det mye godt arbeid å bygge videre på, sier Børrud.

Undervisning på tvers av disipliner

Hun ledet arbeidet med søknaden om å få etablere «SITRAP - Centre for Integrated and  Transdisciplinary Education in Planning» ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP). Av fire søknader fra NMBU var det denne søknaden som gikk til finalen i konkurransen.  Visjonen til SITRAP er å utdanne en ny generasjon planleggere som ikke bare skal planlegge, men også ta en ledende rolle i å gjennomføre det grønne skiftet.

– Denne søknaden havnet i finalen, Ikke bare fordi det var en god senteridé, men også fordi den dokumenterte hvordan vi ved ILP har jobbet med kvalitet på tvers av fagområder i mange år. Den dokumenterte også hvordan undervisningen er både forskningsbasert og praksisrettet og samarbeider med eksterne samarbeidspartnere. Det er veldig gledelig at komiteen har lagt merke til at ILP gir bra undervisning og verdsetter at vi at vi har ambisjoner om å gjøre utdanningene våre enda mer relevante for samfunnsutviklingen, sier Børrud.

Hun legger til at også de tre andre søknadene fra NMBU, «CESEM  - Centre of Excellence in Statistics  Education and Metacognition»,  «CEALS - Centre for Excellence in Action Learning for Sustainable Development» og «C3E – Centre for excellence in Entrepreneurship Education» (i samarbeid med Universistetet i Oslo) inneholder mange interessante elementer som absolutt bør videreutvikles.

 

Vil skape noe nytt og visjonært

Dessverre nådde ikke NMBUs søknader helt opp i den tøffe konkurransen om å få etablere senter for fremragende utdanning i denne omgangen. Juryen peker på hvordan det eksterne konsortsiet med samarbeidspartnere fremstår som en meget interessant styrke og at prosjektets visjoner var godt forankret blant NMBUs ledere, men at det nok må jobbes mer med å skape en felles forståelse og forankring av prosjektet og tanken om transdisiplinær undervisning i hele organisasjonen

– Vi har fått en grundig og gjennomtenkt tilbakemelding fra juryen, og jeg synes vurderingene deres er god og rettferdig. Å implementere en god ide krever en modningsprosess. Vi fikk råd om å vente med å sende inn søknaden til neste utlysning, men valgte heller å sette inn en «råspurt» i søknadsskrivingen. Vi var kjempehappy som fikk det til, at den gikk videre til finalen, var en skikkelig opptur for alle som hadde bidratt i skriveprosessen.  Nå håper jeg det er mulig å starte en god modningsprosess, sier Børrud, som gleder seg til å jobbe videre med dette feltet i rollen som prorektor.

– Nå skal vi jobbe videre med tankene. Ikke nødvendigvis i form av et eget senter ennå, men vi skal skape som bygger på idéene bak alle søknadene fra NMBU. Vi bør få til noe som er mer enn den ordinære undervisningen, et rammeverk som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Noe nytt og visjonært som har stor innflytelse på måten forskere forstår undervisning og måten studentene oppfatter sitt læringsansvar, sier Børrud.

Published 1. desember 2016 - 14:51 - Updated 13. juli 2021 - 11:31