Mer effektiv ledelse

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. 

Deltagerne vil arbeide med et selvvalgt organisasjonsprosjekt og ha sparring med en annen deltager (kollegaveileder) underveis. Det vil utarbeides individuelle utviklingsmål som leder for den enkelte deltager, og alle vil få jevnlig oppfølging med sin overordnede leder.

To av de utvalgte deltagerne er Birgit Ranheim og Olav Fjeld Kraugerud.

Birgit Ranheim, seksjonsleder for farmakologi og toksikologi og Olav Fjeld Kraugerud, seksjonssjef  på senter for husdyrforskning.

Birgit Ranheim, seksjonsleder for farmakologi og toksikologi og Olav Fjeld Kraugerud, seksjonssjef på senter for husdyrforskning.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Birgit Ranheim har hatt flere faglige lederroller, men er relativt fersk som administrativ leder.
- Jeg håper å avslutte dette kurset med nytt begrepsapparat og nye verktøy. Dette er en bevisstgjøring om hvilke muligheter og begrensninger jeg selv har som leder. 

 Ranheim  sier videre at hun var forberedt på at dette ikke var noe vanlig seminar med «lunsj og rett hjem».

Olav Fjeld Kraugerud er innstilt på å jobbe med dette mellom samlingene:
- Allerede etter denne første introduksjonsdagen går vi hjem med loggbok og hjemmelekser. Nå kan vi kanskje snakke mer bevisst om oppgavene våre og få en kvalitetssikring av jobben som leder.

Programmet er til for:

  • Faglige seksjonsledere ved instituttene
  • Faggruppeledere
  • Ledere av større prosjekter
  • Forskningsgruppeledere
  • Programrådsledere
  • Ledere av undervisningsutvalg og forskningsutvalg

Programløpet er planlagt slik:

Illustrasjon lederutviklingsprogram

Dato for samlingene er 30. mars: Oppstartsseminar,

20. – 21. april Samling 1

20. - 21. juni Samling 2

20. - 21. sept. Samling 3

Foto
NMBU

Published 31. oktober 2016 - 18:09 - Updated 23. mai 2017 - 19:14