Rekruttering av forskere

 • rekruttering
  Foto
  Shutterstock

NMBU ønsker å tiltrekke seg gode søkere og rekruttere de beste kandidatene til ledige ph.d.-stillinger og andre vitenskapelige stillinger. 

Rekruttering av forskere

Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger

Kompetanse innen undervisning skal i høyere grad vektlegges ved ansettelser og i karriereutviklingsløp. Dette skal blant annet synliggjøres i NMBUs nye rutiner for ansettelse og opprykk.

KDs rekrutteringsstillinger 

NMBU har i dag 155 rekrutteringsstillinger som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer. Rekrutteringsstillingene fordeles til instituttene etter en nøkkel (se retningslinjene i høyre meny) og utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Instituttene fordeler sine stillinger internt.

20% av de årlige ledige stillingene ligger innenfor rektors strategiske midler, og tildeles etter gitte kriterier som bygger på målet om flere fremragende fagmiljøer ved NMBU:

 • Prioriteringer i NMBUs strategi og strategiske føringer
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
 • Tildeling av ERC-stipend
 • Tildeling av koordinatorprosjekt i Horisont 2020 eller andre finansieringsordninger i EU
 • Fellesløftet i regi av NFR og KD
 • Talentsatsing på NMBU

Det er åpnet for mer fleksibel bruk av rekrutteringsstillingene i forhold til balansen mellom antall ph.d.- og postdoktorstillinger.

Innstegstillinger kan også benyttes som rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger.

Published 17. mars 2016 - 10:54 - Updated 7. April 2016 - 14:30