Artikler

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

Utfordrer tradisjonell undervisning med nye metoder

For å kunne spille en aktiv rolle i omstilling kreves en holdning til kunnskap som er fremtidsorientert og som blir til mens man handler, mener NMBU-professor Elin Børrud, som utvikler innovative undervisningsopplegg for sine studenter.

Sju utvalgte forskertalenter

Sju utvalgte forskertalenter

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Nytt lederutviklingsprogram i august

Nytt lederutviklingsprogram i august

Målet for programmet er å bidra til at NMBU leverer fremragende forskning og utdanning gjennom å heve kvaliteten på faglig ledelse i organisasjonen. Vil du søke om deltagelse? Søk før 24. juli!

Møt våre utvalgte talenter 2016

Møt våre utvalgte talenter 2016

Ni fremragende talenter er valgt ut til NMBUs Talentutviklingsprogram. Her kan du bli bedre kjent med talentene.

Søknadsstøtte - eksterne søknader

Søknadsstøtte - eksterne søknader

NMBU tilbyr støtteordninger til enkeltforskere og forskergrupper som skal søke og som får gjennomslag i EUs rammeprogram og Forskningsrådets toppforskningsprogrammer (SFF, SFI, FME, Fellesløftet, Nasjonale forskerskoler) og DIKUs Senter for fremragende utdanning (SFU) ordning. Les mer informasjon i artikkelen.

Mer effektiv ledelse

Mer effektiv ledelse

Oppstartseminar for lederutviklingsprogrammet for forsknings- og utdanningsledelse ved NMBU ble avholdt 30. mars på Ås.

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

NMBU-forskere har utviklet ny modell for å teste tilapia-vaksiner

- Testing av vaksiner for tilapia har så vidt oss bekjent aldri blitt utført i Norge før, sier forskeren som hovedsakelig har jobbet med å utvikle den nye modellen for vaksinetesting.

Støtte til innovativ undervisning

Støtte til innovativ undervisning

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme nye og innovative tilnærminger til undervisning og læring. Læringssenteret lyser ut midler en gang i året for å støtte innovative undervisningsprosjekter. 

NMBU wants to build competence and promote new and innovative approaches to teaching and learning. The Learning Center announces funds once a year to support innovative teaching projects. 

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Oljete fingre gir engasjerte siv.ing.studenter

Som ledd i å nå målet om enda mer fremragende undervisning har NMBU gitt ekstra midler til seks innovative undervisningsprosjekter som prøver ut nye metoder. Her er ett av dem.

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

Utviklet avlsmetode – hedres med pris

 

Theo Meuwissens genforskning har vært avgjørende for avl av husdyr og foredling av planter. 1. mai mottok han som første akademiker ved et norsk universitet den amerikanske John J. Carty Award.

Satser på kvalitet i utdanningen

Satser på kvalitet i utdanningen

For NMBU har 2016 vært sterkt preget av fokus på kvalitet i utdanningen. Arbeidet fortsetter videre i 2017. 

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanninga av agroøkologar.

Nye banebrytende forskningsresultater kan gi mer effektiv bioraffinering

Nye banebrytende forskningsresultater kan gi mer effektiv bioraffinering

Nye forskningsresultater kan bidra til å effektivisere og redusere kostnaden ved bioraffinering.

NMBU-studentar til topps i Norsk Studentorganisasjon

NMBU-studentar til topps i Norsk Studentorganisasjon

Pål Adrian Ryen og Madeleine Sjøbrend frå NMBU vart i helga vald inn i leiinga til Norsk Studentorganisasjon (NSO).