Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte, PPUN400

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved Fakultet for realfag og teknologi inviterer vitenskapelig ansatte ved NMBU til et nytt kurs i universitetspedagogikk (PPUN400) med oppstart høsten 2023.

PPUN400 vil gå over 3 samlinger høsten 2023 og våren 2024 med følgende plan:

 1. samling: Mål, metoder, teknologi og tiltak i undervisning og læring.
 2. samling: Problembasert læring, veiledning og gruppeprosesser.
 3. samling: Vurdering av undervisning og læring, studenters psykiske helse, utdanning for bærekraftig utvikling, merittering på pedagogisk grunnlag.

For å delta på kurset må du først søke om studierett i SøknadsWeb ved å velge "UNIPED" og "Pedagogikk for vitenskapelig ansatte" (søknadskode 4000). 

Husk å laste opp utfylt følgeskjema (invitasjon).

Hvis du får tilbud om plass på kurset vil du få innvilget studierett og automatisk bli oppmeldt til kurset, PPUN400, i StudentWeb.

Kursavgift: 15 000 NOK.

Frist for påmelding: søndag 4. juni 2023

Mer informasjon finner du på emnesiden og i invitasjonen.

 • Fordi det ofte er mange søkere til dette kurset, har vi laget rangeringskriterier som brukes når vi tildeler plasser til kurset. Du må ha undervisningsplikt ved en vitenskapelig høgskole eller universitet når du gjennomfører kurset.

  Det tas opp inntil 24 deltakere. Hvis det er flere søkere enn det, vil søkere bli prioritert slik:

  1. Førsteamanuenser og professorer som ifølge sin stillingskontrakt skal oppfylle kravene gitt 01.09.2019 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger*
  2. Førsteamanuenser og professorer som er ansatt før forskriften nevnt i punkt 1 trådte i kraft
  3. Fast ansatte universitetslektorer
  4. Post-doctorer med undervisningsansvar
  5. Fast ansatte forskere med undervisningsansvar
  6. PhD-studenter som er tillagt undervisning
  7. Øvrige søkere

  Søkere innen hver enkelt gruppe rangeres etter ansettelsestidspunkt – jo lenger ansiennitet, jo høyere prioritet. Under ellers like forhold vil kvinner bli prioritert i hver gruppe.

  *Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. 

  Opptak utenom vanlig rangering

  Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap kan på grunnlag av spesielle faglige, sosiale eller personlige forhold bestemme at det skal tas opp søkere utenom den vanlige rangeringen, dersom disse forholdene har en slik karakter at det er grunn til anta at kurset i universitetspedagogikk vil bidra svært positivt for det pedagogiske arbeidet til søkeren.