Nytt masterprogram: Toårig master i fotonikk

Av Johanne Høie Kolås

Mann jobber med laser
Mann jobber med laserFoto: Shutterstock

Har du noen gang tenkt på hvor viktig lys er i teknologien rundt oss? Fra august 2022 vil NMBU, som det første universitetet i Norge, tilby et masterprogram i fotonikk, som handler om lys.

Lys spiller en viktig rolle i bilsensorer, internett, dronekameraer og solceller  – og mye mer! Denne teknologien bygger på fotonikk, fysikken til fotonene. Masterstudiet strekker seg over to år og gir et solid fundament innen fysikk, matematikk, informatikk og sensorteknologi. Les mer om master i fotonikk her.

EU anser fotonikk som en nøkkelteknologi, og mener at utviklingen av avanserte lyskilder og detektorer vil være avgjørende for Europa i fremtiden. Innovasjon innen fotonikk skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape bærekraftige økonomier.

– Bruksområdene for fotonikk er mange, og i fremtiden vil denne teknologien bidra i utviklingen av selvkjørende biler, helsevesenet og matproduksjon, blant annet. Fotonikk kan også bidra til FNs bærekraftsmål, for eksempel «Ren energi til alle» gjennom utvikling og forbedring av solceller, sier Achim Kohler. Han er professor i fysikk ved fakultet for realfag og teknologi på NMBU og initiativtaker bak det nye masterprogrammet.

Samarbeid med andre fagfelt og næringslivet

Masterprogrammet i fotonikk vil kreve tett samarbeid mellom flere akademiske disipliner, som fysikk, datavitenskap, robotikk, prosess, biologi og geomatikk. Blant annet vil fotonikkstudentene samarbeide med robotikk for å utvikle menneskesentrert teknologi, for eksempel hjelpemidler som skal hjelpe eldre å bo hjemme lenger.

Samarbeid med eksterne aktører, som næringsliv og forskningsinstitusjoner, er også viktig. For å sikre at fotonikkstudentene får relevant erfaring som arbeidslivet etterspør, har Kohler og hans kollegaer bedt om råd fra næringslivsaktører med virksomhet innen fotonikk. Samarbeidspartnerne har gitt innspill til studieplaner og fagkombinasjoner, og inviteres til å bidra til relevante case-studier og laboratoriekurs.

– Vi ønsker å utdanne kandidater for fremtidens jobbmarked. Ved å samarbeide med både industri og forskningsinstitusjoner kan vi tilby et tverrfaglig studieprogram som utdanner studenter næringslivet vil ha. Studentene vil også få mulighet til å skrive masteroppgaver med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, sier Kohler.

Publisert - Oppdatert

Del på