Naturfag 1 for 8. - 13. trinn

Studiet retter seg mot lærere som vil undervise naturfag, men som mangler kompetanse innenfor ett eller flere fagområder. Kurset vil gi opplæring i utvalgte fagområder i fysikk og kjemi. Undervisningen vil være på begynnernivå og passer for deg som ikke har hatt fysikk eller kjemi fra før av, eller som ønsker å gjenoppfriske dette. Studiet vil bestå av 3 samlinger per semester på NMBU, Ås. Nettbasert oppfølging mellom samlingene.

NB! Dette kurset vil undervises for siste gang studieåret 2022/2023.

Samlinger
I 2022/2023 vil samlingene være:

 • Uke 35 (29.08 - 02.09)
 • Uke 42 (17.10 - 21.10)
 • Uke 48 (28.11 - 02.12)
 • Uke 4 (23.01 - 27.01)
 • Uke 11 (13.03 - 17.03)
 • Uke 21 (22.05 - 26.05)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene.

Kompetanse for kvalitet
Dette studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK) som er et videreutdanningsprogram for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. Du kan få støtte for å følge dette studiet. For mer informasjon, og for å søke gå til: www.udir.no/videreutdanning.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler á 15 studiepoeng (stp.). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst)
Modul 1 omhandler utvalgte temaer i fysikk.
Eksempel på temaer vil være: Klassisk mekanikk, atomfysikk, bølger, universet, elektrisitet mm.

Modul 2 (vår)
Modul 2 omhandler utvalgte temaer i kjemi.
Eksempel på temaer vil være: Periodesystemet, kjemiske forbindelser, kjemiske reaksjoner, elektrokjemi mm.

Mer om faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nettbasert og studentene vil kunne følge forelesninger og få oppfølging via internett. I tillegg er det 3 ukesamlinger per semester på campus Ås. Egen veileder med faglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veileder vil gi støtte i det faglige arbeidet og legge til rette for kontinuerlige faglige og didaktiske diskusjoner. I tillegg kommer egenstudier.

Arbeidskrav/vurdering /eksamen
Det vil være obligatoriske innleveringer i løpet av hvert semester.
Det er krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber. Det vil bli lagt til rette for dette i studiet. Videre er det lagt opp til at deltakerne skal prøve ut egne undervisningsopplegg i forbindelse med skriftlig oppgave i didaktikk. 

Eksamen: Avsluttende skriftlig 3,5 timers eksamen for hver modul med karakter A – F. 

Opptakskrav – utover godkjent lærerutdanning
Matematisk kompetanse tilsvarende 1T fra videregående skole, med spesielt vekt på algebra, trigonometri og derivasjon.

Kontakt:

 • For informasjon om faglig innhold og gjennomføring:
  Elise Bergli
  elise.bergli@nmbu.no
  Tlf: 67 23 15 74

 • For informasjon om søknad, opptak, støtte og andre administrative spørsmål:
  Joakim Skogholt
  joakim.skogholt@nmbu.no
  Tlf: 67 23 15 31

Fakta

KFK ved NMBU:

- Oversikt over tilbud (forside)
- Naturfag 2 for 8. - 13. trinn

For å søke:

www.udir.no/videreutdanning
Søknadsfrist er 1. mars 2022

Ikke lærer eller ikke prioritert?
Du kan fortsatt søke lokalt opptak

Andre studietilbud ved NMBU:

- Ordinære studier
- Andre etter- og videreutdanningstilbud

Publisert - Oppdatert

Del på