For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Av Line Oksnes

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene.   

Som en del av NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning er det satt av midler til utvikling av veilederkompetanse ved fakultetene. Forskningsutvalget anbefalte i møte 6. juni 2019 at det lyses ut midler til utvikling av veilederkompetanse som fakultetene kan søke på. Det kan søkes om inntil 30 000 kr per fakultet. Det er også mulig at to eller tre fakulteter går sammen om en felles søknad med ett felles opplegg (legger da sammen summene for hvert fakultet). Midler skal benyttes til utvikling av kompetanse og erfaringsutveksling mellom veiledere ved fakultetet, og kan for eksempel brukes på kurs, en seminarserie, veilederforum, veilederlunsj og annet med temaer som er relevante.

Tilsvarende utlysning ble gjennomført i 2017-2021. 

Guide for elementer som kan inngå i kompetanseheving:
• Etikk i forskningshverdagen (plagiering, medforfatterskap, forskningsetikk)
• "Kappen" - Hva er kvalitet i avhandlingen?
• Innlevering av avhandling i NMBU Brage og krav til artikkelversjoner
• Datahåndteringsplaner og lagring av forskningsdata
• Hvordan håndtere sensitive data?
• Kvalitet i veiledningssamtalen
• Profesjonalitet i veiledningen
• Hvordan håndteres utfordringer?
• Hvordan og når fanger vi opp kandidaten som går i "feil" retning?
• Veiledning på tvers av institusjonsgrenser
• Kulturelle gevinster og utfordringer i et multikulturelt forskningsmiljø
• Betydningen av det fagsosiale, hvordan skape gode læringsarenaer og faglige
nettverk
• m.m.

VEILEDERKOMPETANSE 2022/2023:

Midlene skal brukes til kompetanseutvikling for ph.d.-veiledere. Dette kan være ett kurs, en seminarserie, veilederforum, veilederlunsj og annet med temaer som er relevante for ph.d.-veiledere ved fakultetet.

Søknaden skal sendes gjennom nettskjema: https://nettskjema.no/a/veilederkompetanse2223

Søknadsfrist: 15. aug 2022

Midlene må brukes innen juni 2023 og det skrives en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporteringsfrist er 30. juni 2023. 

VEILEDERKOMPETANSE 2021/2022:

Midlene skal brukes til kompetanseutvikling for ph.d.-veiledere. Dette kan være ett kurs, en seminarserie, veilederforum, veilederlunsj og annet med temaer som er relevante for ph.d.-veiledere ved fakultetet.

Søknaden skal sendes gjennom nettskjema: https://nettskjema.no/a/veilederkompetanse21-22 

Søknadsfrist: 16. aug 2021

Midlene må brukes innen juni 2022 og det skrives en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporteringsfrist er 30. juni 2022. 

VEILEDERKOMPETANSE 2020/2021:

Midlene skal brukes til kompetanseutvikling for ph.d.-veiledere. Dette kan være ett kurs, en seminarserie, veilederforum, veilederlunsj og annet med temaer som er relevante for ph.d.-veiledere ved fakultetet.

Søknaden skal sendes gjennom nettskjema: https://nettskjema.no/a/veilederkompetanse 

Søknadsfrist: 15. aug 2020

Midlene må brukes innen juni 2021 og det skrives en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporteringsfrist er 30. juni 2021. 

VEILEDERKOMPETANSE 2019/2020:

Skriv søknad i vedlagte mal og merk med prosjektleder og ansvarlig fakultet. 

Søknadsfrist: 15. aug 2019

Midlene må brukes innen juni 2020 og det skrives en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporteringsfrist er 30. juni 2020.

Søknad og sluttrapport lastes opp via P360 ref. nr. 19/02532.

VEILEDERKOMPETANSE 2018/2019:

Utlysning til fakultetene

VEILEDERKOMPETANSE 2017/2018:

Utlysning til fakultetene

 

Fakta

Kontakt:

Forskningsavdelingen ved Anna Lewandowska-Sabat 

Publisert - Oppdatert

Del på