Undervisning

 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU

Formål: Kunnskap i småfesjukdommer ved deltagelse i arbeid ved stasjonen.

Undervisning

 • hele sauen fra flokken med anamnese
 • kliniske symptomer
 • klinisk patologi
 • obduksjon med oppfølging
 • råd tilbake til flokken 

8. semester: 1 uke obligatorisk ”Småfesykdommer og besetningsmedisin”, 35 studenter x 2; praksis, flokkbesøk + forelesninger.

10. semester: Fordypningskurs ”Småfepraksis og sykdom rundt lamming”, 2 uker x 2 (max 10 stud per kurs).

11. semester: Fordypning, obligatorisk: «Besetningsrådgivning og tilsyn», (flokkmedisin sau, rådgivning svin, slaktekylling, eggproduksjon; tilsyn småfe, mink, storfe, fjørfe, mink).  22-30 studenter i to uker

Praktisk kjøttkontrollhele 9. semesterobligatorisk; grupper 5-10. En uke hver. Totalt 70 studenter.

Totalt: 182 studenter per år.

Kullene skal økes fra 70 – 90:  dvs. 200-300 til Høyland

Published 8. mai 2017 - 14:06 - Updated 21. juni 2017 - 11:09