Undervisning

 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU
 • Undervisning
  Foto
  Håkon Sparre, NMBU

Formål: Kunnskap i småfesjukdommer ved deltagelse i arbeid ved stasjonen.

Undervisning

 • hele sauen fra flokken med anamnese
 • kliniske symptomer
 • klinisk patologi
 • obduksjon med oppfølging
 • råd tilbake til flokken 

8. semester: 1 uke obligatorisk «Småfesykdommer og besetningsmedisin», 35 studenter x 2; praksis, flokkbesøk + forelesninger.

10. semester: Fordypningskurs «Småfepraksis og sykdom rundt lamming», 2 uker x 2 (max 10 studenter per kurs).

11. semester: Fordypning, obligatorisk: «Besetningsrådgivning og tilsyn», (flokkmedisin sau, rådgivning svin, slaktekylling, eggproduksjon; tilsyn småfe, mink, storfe, fjørfe, mink).  22-30 studenter i to uker

Praktisk kjøttkontroll – hele 9. semester – obligatorisk; grupper på 5-10. Én uke hver. Totalt 70 studenter.

Totalt: 182 studenter per år.

Kullene skal økes fra 70 – 90:  dvs. 200-300 til NMBU Sandnes.

Published 8. mai 2017 - 14:06 - Updated 4. oktober 2018 - 8:48