Undervisning

  • hele sauen fra flokken med anamnese
  • kliniske symptomer
  • klinisk patologi
  • obduksjon med oppfølging
  • råd tilbake til flokken 

8. semester: 1 uke obligatorisk «Småfesykdommer og besetningsmedisin», 35 studenter x 2; praksis, flokkbesøk + forelesninger.

10. semester: Fordypningskurs «Småfepraksis og sykdom rundt lamming», 2 uker x 2 (max 10 studenter per kurs).

11. semester: Fordypning, obligatorisk: «Besetningsrådgivning og tilsyn», (flokkmedisin sau, rådgivning svin, slaktekylling, eggproduksjon; tilsyn småfe, mink, storfe, fjørfe, mink).  22-30 studenter i to uker

Praktisk kjøttkontroll – hele 9. semester – obligatorisk; grupper på 5-10. Én uke hver. Totalt 70 studenter.

Totalt: 182 studenter per år.

Kullene skal økes fra 70 – 90:  dvs. 200-300 til NMBU Sandnes.

Published 8. mai 2017 - 14:06 - Updated 4. oktober 2018 - 8:48