Utstyr og fasiliteter

Eksempler på aktiviteter som kan foregå hos SEARCH:

 • Gris og spesifikk patogenfri gris
 • Biomedisin
 • Dyremodell
 • Kirurgi
 • Patenttesting
 • Testing medisinsk utstyr
 • Innovasjon
 • Kurs og undervsning
 • Veterinær medisinsk forskning
 • Vi tilbyr state-of-the-art fasiliteter for forsøk og kurs innen human- og veterinærmedisin.
 • Fresh frozen speciments
Published 22. september 2020 - 12:49 - Updated 22. september 2020 - 12:49