Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

Sandnes kommune muliggjorde nylig et intervju med Dagens Næringsliv og artikkelen kan dere se i linken nedenfor. Kommunen har vært svært viktig som bindeledd inn mot bidragsyterne og brukere av SEARCH senteret.

SEARCH har spilt en rolle for etableringen av det akuttmedisinske med-tech selskapet Safeguard Medical Nordic . I artikkelen synliggjøres denne viktig delen av SEARCH sin visjon, nemlig å legge til rette for nye helsenæringer.

Link til artikkel:

https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/isandnes/griseviktig-forskning/

Published 8. desember 2021 - 17:00 - Updated 8. desember 2021 - 17:05