Smith & Nephew har gjennomført sine første kurssdager på SEARCH

S&N er en ledende leverandør av medisinsk utstyr innenfor ortopedi, endoskopi og sårbehandling. S&N bruker SEARCH senteret til kursvirksomhet for helsepersonell og har i løpet av høsten gjennomført sine første kursdager/workshops. SEARCH er en arena for kompetanseheving og testing av nytt utstyr og behandlingsmetoder, og sammen ønsker S&N og SEARCH å utvikle og styrke samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon. Samarbeidet mellom de ulike faggruppene vil kunne medføre viktige synergieffekter. Sammen med S&N jobber SEARCH for å belyse problemstillinger innen human helsemonitorering, diagnostikk og behandlingsmetoder.

.

Foto
Silje Nes

Published 15. desember 2020 - 13:44 - Updated 15. desember 2020 - 13:49