Årets andre traumekurs innen oftalmologi ved SEARCH

Kurset arrangeres to ganger årlig. Fra og med våren 2020 vil det legges ut 12 plasser på dette kurset som går over to dager. Det er godkjent som del av spesialistutdannelsen i oftalmologi i Norge. Hver deltaker sitter ved en arbeidsstasjon med operasjonsmikroskop mesteparten av tiden. Det trenes hovedsakelig på primær lukning, det vil si sutur av kornea og sklera, men også irissuturer. Med få antall deltakere er det mulig å skreddersy kursinnholdet til hver enkelt, etter nivå og interesse. Den teoretiske undervisningen gis av overleger fra øye-avdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) samt gjesteforelesere innen traumatologi. Målgruppen for kurset er først og fremst leger i slutten av sin spesialisering og spesialister i vakttjeneste. Også for erfarne spesialister vil det være nyttig, da det kan gå lang tid mellom hver gang man må håndtere en traumepasient som bakvakt. Kurset gir kunnskapen og tryggheten man trenger og får gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Published 25. september 2019 - 14:16 - Updated 25. september 2019 - 14:34