Nytt fra SEARCH

En dag om landbruk, One Health og high-tech medisin.

En dag om landbruk, One Health og high-tech medisin.

Denne uken var landbruksminister Sandra Borch på besøk ved seksjon for småfeforskning og husdyrhelse i Sandnes.

Artikkel i Visions

Artikkel i Visions

Gjennom inngått samarbeidsavtale skal SEARCH, Canon og Tromp Medical samarbeide for å bidra til økt kompetanse hos helsepersonell og veterinærer, både med tanke på bruk av billeddiagnostiske verktøy og kunnskap gjennom forskningsresultater. 

Hemostatisk nødkirurgi

Kirurger, intensivsykepleiere og anestesileger trener på livreddende prosedyrer.

Produsentdag på SEARCH

Produsentdag på SEARCH

Mandag 8. august deltok 20 produsenter på vår første produsentdag ved SEARCH senteret i Sandnes. Rogaland KrF med partileder Olaug Vervik Bollestad i spissen var også til stede. Flere av produsentene som leverer SPF-griser til SEARCH og de som stiller opp når veterinærstudenter får undervisning i felt tok turen til Høyland.

NMBU, UiS og SUS signerer ny samarbeidsavtale

NMBU, UiS og SUS signerer ny samarbeidsavtale

NMBU Sandnes og SEARCH fikk besøk av ledelsen fra NMBU, UiS og SUS i forbindelse med signering av ny samarbeidsavtale. 

Samarbeid med Canon og Tromp Medical

I forbindelse med innkjøp av integrert CT-/ angioutstyr til SEARCH har vi valgt å inngå samarbeid med leverandøren.

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

Artikkel om SEARCH i Dagens Næringsliv

I forbindelse med DN sitt gaselle prosjekt fikk SEARCH muligheten til å fortelle om senterets utvikling hittil. 

Åpning av hybridstue på SEARCH

Åpning av hybridstue på SEARCH

Mandag 6. september besøkte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad SEARCH i forbindelse med installasjonen av Alphenix 4DCT (Canon Medical Systems Europe/ Tromp Medical AS) som pågår nå

SEARCH har inngått avtale med Safeguard Medical

SEARCH har inngått avtale med Safeguard Medical

Oppdragsgiver er leverandør av akuttmedisinsk utstyr og høykvalitets kurs og opplæring for en vid kundegruppe med dybdekunnskap og erfaring innen akuttmedisin.

Smith & Nephew har gjennomført sine første kurssdager på SEARCH

Smith & Nephew har gjennomført sine første kurssdager på SEARCH

S&N er en avansert medisinsk teknologivirksomhet som ønsker å forbedre livet til helsepersonell og pasientene de behandler med effektive og trygge produkter og innovative tjenester.

 

NMBU/ SEARCH sender livreddende utstyr til samarbeidspartner Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

NMBU/ SEARCH sender livreddende utstyr til samarbeidspartner Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

NMBU Sandnes og SEARCH sender utstyr til samarbeidspartner Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i dag.

Norsvin samarbeider med NMBU og SEARCH - Embryotech

Norsvin samarbeider med NMBU og SEARCH - Embryotech

Norsvin SA og NMBU/ SEARCH samarbeider om et forskningsprosjekt som har som mål å etablere en metode for isolering av eggceller og embryo fra purker. 

Akuttmedisinsk kurs for helsepersonell

Akuttmedisinsk kurs for helsepersonell

I oktober og november 2019 hadde Prometheus Medical Nordic kurs for bl.a. offshore helsepersonell innen akuttmedisinske prosedyrer på SEARCH. 

Årets andre traumekurs innen oftalmologi ved SEARCH

Årets andre traumekurs innen oftalmologi ved SEARCH

Øye-avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) arrangerte årets andre traumekurs ved SEARCH 10. og 11. september.

Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH vert styrka

Det veterinære fagmiljøet NMBU Sandnes og SEARCH vert styrka

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vitjar NMBU i Sandnes 29. juli 2019 blant anna for å gjera greie for avgjerda om å styrka det veterinære fagmiljøet.

Åpnet unikt senter for biomedisinsk forskning

Åpnet unikt senter for biomedisinsk forskning

Onsdag åpnet SEARCH ved NMBU Veterinærhøgskolen avdeling Sandnes. I det splitter nye biomedisinske forskningssenteret møtes humanmedisin og veterinærmedisin i et unikt samarbeid som øker sjansen for å redde menneskeliv.

SEARCH – nytt biomedisinsk senter i Sandnes

SEARCH – nytt biomedisinsk senter i Sandnes

Mer og bedre forskning på gris, sau og geit ved NMBU sin avdeling i Sandnes øker sjansen for å redde menneskeliv. Første spadetak til bygging av SEARCH-senteret er tatt.