Forskrifter

 

Forskrift om bruk av dyr i forsøk:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761

 

Forskrift om hold av svin:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-18-175

 

Retningslinjer for hold av svin:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/retningslinjer_for_hold_av_svin.5700

 

 https://norecopa.no/no

 

Published 14. august 2019 - 12:04 - Updated 22. september 2020 - 12:59