Akuttmedisinsk kurs for helsepersonell

  • Demonstrasjon av ultralyddiagnostikk
    Foto
    Silje Katrine Nes

I oktober og november 2019 hadde Prometheus Medical Nordic kurs for bl.a. offshore helsepersonell innen akuttmedisinske prosedyrer på SEARCH. 

Akuttmedisinsk kurs for helsepersonell

Å beherske akuttmedisinske prosedyrer kan skille mellom pasienters liv og død. I høst avholdt Prometheus Medical Nordic  sine kurs på SEARCH der bl.a. helsepersonell som jobber offshore fikk trene på livreddende teknikker. 

Published 10. desember 2019 - 22:42 - Updated 13. desember 2019 - 10:00