Forsøk og kurs

SEARCH tilbyr state-of-the-art fasiliteter for forsøk og kurs innen human- og veterinærmedisin.

Det er mulig å bestille forsøk og kurs ved SEARCH. Ta kontakt med senteret i god tid slik at vi kan avgjøre om aktiviteten dere ønsker å gjennomføre er mulig å få til. Avklaring om SEARCH har anlending og kapasitet må avklares minst tre måneder forut for planlagt oppstart. Når endelig avklaring og tillatelser foreligger vil dere motta en bekreftelse fra oss. Skal du arrangere søknadspliktige forsøk eller kurs er ofte en lengre planleggingsfase nødvendig. Mattilsynets saksbehandlingstid for søknader er inntil 40 dager, forutsatt at søknaden er fullstendig og korrekt utført og ikke må sendes i retur. 

For at SEARCH skal kunne forberede forsøk eller kurs må oppdragsgiver gjøre en bestilling. Dette gjøres via nettskjema og danner grunnlag for nødvendige forberedelser før forsøks-/kursstart. Eventuelle kostnader som SEARCH påføres som en følge av forberedelser til forsøk eller kurs vil bli fakturert oppdragsgiver. SEARCH vil følge den til enhver ti sist oppdaterte prisliste. Det skal signeres en detaljert avtale mellom oppdragsgiver og SEARCH før planlagt aktivitet starter.

Du finner bestillingsskjema her.

Published 20. mars 2019 - 14:41 - Updated 26. April 2022 - 7:31