Sauefjøset på Høyland
Avdeling for småfeforskning og husdyrhelse, forsøksgården for småfe, Campus Sandnes. Kjært sted har mange navn.

På Høyland feltstasjon får alle veterinærstudentene kurset som er blitt kalt flaggskipet i utdannelsen: Det innebærer både lamming og obduksjon.

Kontaktinformasjon: