Historikk

1942:  Statens veterinære forsøksgård for småfe ble etablert på Rennesøy i Rogaland av Landbruksdepartementet. Gården fikk oppgavene med:

  • Forskning på saue- og geitesykdommer.
  • Diagnosearbeid (mottak av sjuke og døde dyr) som basis for kompetanse og service for bøndene.
  • Egen forsøksflokk.

1964:  Virksomhetnen flyttet til Sandnes, til Høyland prestegard. Her ble det bygget nytt sauehus og laboratorium.

Landbruksdepartementet forpaktet garden av Kirke, undervisning og forskningsdepartementet i 99 år fra 1. mai 1961. 

1991: Forsøksgarden ble overført til Norges Veterinærhøgskole (NVH), Institutt for småfeforskning (ISF), og ble pålagt undervisning av studenter i tillegg til forskning og diagnostikk.

1993: Nye bygninger tatt i bruk både for ISF, Fylkesveterinæren, og Veterinærinstituttet i Sandnes som flyttet opp fra Sandnes sentrum. 

1993: Drifts- og vedlikeholdsansvaret for all bygningsmasse tillagt ISF, og ”ettersom det nye bygget er påbygg på eksisterande bygningsmasse ved ISF bør fellesbygget formelt sett vera eigd av ISF” (NVH).

2003: Fylkesveterinæren ble til Mattilsynet og flyttet ut i brakker på området.

Published 8. mai 2017 - 13:38 - Updated 8. mai 2017 - 13:41