Ansatte

•5 vitenskapelige:

  1 professorat, 4 første-amanuenser (en har fått pers. opprykk til professor). Tre på småfe, en på flokkmedisin, en på svin (to siste fra UnF i Rogaland).

•3 lab ingeniører
•1 assistent – kombinert  lab/obduksjon/hygiene
•4 gårdsarbeidere (kalt ingeniører)
•1 vaktmester/teknisk
•1 kontor
•1 renhold
Published 8. mai 2017 - 14:17 - Updated 8. mai 2017 - 14:18