Undersøkelse

Undersøkelse

Velkommen til MatInfs kundetilfredshetsundersøkelse!

For oss på MatInf er du som kunde svært viktig, og vi ønsker å stadig forbedre den service vi tilbyr deg.

For å kunne forbedre oss på forhold som er viktig for deg som kunde, er vi avhengig av tilbakemelding fra deg. Det er i denne forbindelse du er invitert til å svare på noen spørsmål. Undersøkelsen tar kun et par minutter.
 
Bruker du flere enn et laboratorium, svar gjerne flere ganger.

Vi understreker at de data vi samler inn, kun vil bli benyttet internt!

Laboratorium
Velg ett laboratorium
Evaluering
dårligunder middelsmiddelsbrameget braVet ikke
Laboratoriet/senteret har medarbeidere som skaper tillit til deg som kunde.
Jeg føler meg trygg på at jeg får tilgang til nødvendig kompetanse.
Laboratoriet/senteret løser rådgivning på en god måte.
Laboratoriet/senteret er lett å komme i kontakt med per telefon.
Laboratoriet/senteret har lettforståelige og oversiktlige svarrapporter.
Lett å finne informasjon om tjenester som laboratoriet/senteret utfører.
Laboratoriet/senteret har et konkurransedyktig prisnivå.
Laboratoriet/senteret overholder tidsfrister.
Laboratoriet/senteret har klare og oversiktlige kontrakter.
Laboratoriet/senteret behandler klager/tilbakemeldinger på en tilfredsstillende måte.
Fakturering og fakturagrunnlag er tilfredstillende.