Laboratorier

Flere laboratorier er akkrediterte og fungerer som referanselaboratorier for bl.a. Mattilsynet og fiskerinæringen. Andre store oppdragsgivere er Veterinærinstituttet, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO) og de ulike avlslagene.

Informasjon om de akkrediterte laboratoriene/analysene finner man under "Akkreditering" i menyen.

Laboratoriene tilbyr kvalitetssikrede analysetjenester innen en rekke ulike områder. 

 

Her er en oversikt over alle laboratorietjenestene som er ved NMBU

https://www.nmbu.no/tjenester/laboratorietjenester

Published 15. november 2013 - 15:06 - Updated 12. oktober 2021 - 10:40