Flere laboratorier er akkrediterte og fungerer som referanselaboratorier for bl.a. Mattilsynet og fiskerinæringen. Andre store oppdragsgivere er Veterinærinstituttet, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO) og de ulike avlslagene.

Informasjon om de akkrediterte laboratoriene/analysene finner man under "Akkreditering" i menyen.

Laboratoriene tilbyr kvalitetssikrede analysetjenester innen en rekke ulike områder.