Laboratorietjenester

NMBU Veterinærhøgskolen har en høy faglig kompetanse innen laboratorietjenester, og sammen med gode, kvalitetssikrede laboratorier, gjør dette høgskolen attraktiv for en rekke eksterne aktører.

Laboratorier

Flere laboratorier er akkrediterte og fungerer som referanselaboratorier for bl.a. Mattilsynet og fiskerinæringen. Andre store oppdragsgivere er Veterinærinstituttet, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO) og de ulike avlslagene.

Informasjon om de akkrediterte laboratoriene/analysene finner man under "Akkreditering" i menyen.

Laboratoriene tilbyr kvalitetssikrede analysetjenester innen en rekke ulike områder. 

Published 15. november 2013 - 15:06 - Updated 24. november 2016 - 13:51