Velkomstprogram

Lørdag 14. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter:

Auditorium Gullvepsen (Bikuben) 

Oppmøtetid veterinærstudenter: Kl. 10.00

Oppmøtetid dyrepleierstudenter kl. 12.00

Opprop. Får man ikke vært med på dette må man kontakte studieveileder-VET@nmbu.no for å gi beskjed om at man fortsatt ønsker studieplassen – ellers vil man miste plassen.

Utdeling av kort til alle som har registrert informasjon og lastet opp bilde. Opplæring i hvordan studentweb fungerer, Canvas, Timeedit, Mazemap, student-e-post, tilganger til IT – brukernavn og passord. Deretter blir det en økt i en datasal i Urbygningen slik at man kan registrere seg – og få hjelp hvis man har problemer.

Veterinærstudenter Auditorium Pegasus
12.30 – 15.30

Velkomstdag med Den Norske Veterinærforenings Studentforening (DNV-S) Se mer info på facebook-eventet!

12.30 – 15.30

Velkomstdag med Dyrepleiernes Studentforening (DSF)

Mandag 16. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær- og dyrepleierstudenter

Veterinær- og dyrepleiestudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
Kl. 08.30 – 08.45 Velkomst v/dekan Anne Storset
Kl. 08.45 – 10.45  Informasjon fra studieavdelingen og fakultetet
Kl. 10.45 – 11.00 Informasjon om studenthelsetjenesten
Kl. 11.00 – 11.30 Omvisning på Campus v/studenter
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Kl. 12.00 – 15.45 Gruppearbeid i smittevern: Oppstartsopplegg v/Ann-Katrin Llarena. Veterinærstudentene møter i Gullvepsen og dyrepleierstudentene i Admiralen.

Tirsdag 17. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter

Veterinær- og dyrepleiestudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben) + grupperom i Hippocampus
Kl. 08.30 – 11. 30 Gruppearbeid i smittevern v/Ann-Katrin Llarena
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Kl. 12.00 – 15.45 Gruppearbeid i smittevern v/Ann-Katrin Llarena

Onsdag 18. august

Veterinærstudenter Auditorium Gullvepsen
Kl. 08.30 – 11.30

VET350, Gullvepsen, forelesning; informasjon om fjøsvakter på SHF v/Hilde Myrvold
VET350, Gullvepsen, forelesning; informasjon om «Min ku» v/Helene Ween
Gullvepsen, informasjon; informasjon om veterinærstudiet og vakter v/ved Ann Kristin Egeli

Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Frivillig felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter: Aud Max/Samfunnet  
Kl. 12.15 Graskurs del 1: Fellesarrangement for NMBU – presentasjon av lag og foreninger. Se mer info: www.samfunnetiaas.no
Dyrepleierstudenter Auditorium Vomma
Kl. 08.15 – 12.00 Ordinær undervisning i DYR201 – se info på Canvas
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Frivillig felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter: Aud Max/Samfunnet  
Kl. 12.15 Graskurs del 1: Fellesarrangement for NMBU – presentasjon av lag og foreninger. Se mer info: www.samfunnetiaas.no

Torsdag 19. august

Obligatorisk felles opplegg for veterinær og dyrepleierstudenter

Veterinær- og dyrepleiestudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
08.30 – 11.30 Gruppearbeid i smittevern: Felles fremføringer v/Ann Katrin Llarena
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  
Veterinærstudenter Auditorium Innsikten (+ grupperom i Hippocampus) (Veterinærbygningen – gå gjennom biblioteket!)
Kl. 12.00 – 15.45 Profesjonslære: Gruppeprosesser v/Ingeborg Flagstad
Dyrepleierstudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
Kl. 12.00 Informasjon fra studieavdelingen v/Anne Torgersen og Anette Bjerke
Kl. 13.00 Utdeling av skap v/Susanne Porskrog Heiestad

Fredag 20. august

Veterinærstudenter Auditorium Gullvepsen (Bikuben)
Kl. 09.00 Utdeling av skap v/Susanne Porskrog Heiestad
Dyrepleierstudenter  
Kl. 08.15 – 12.00 Ordinær undervisning i DYR201 – se info på Canvas NB! Denne undervisningen er tilgjengelig til enhver tid og heldigital, og kan gjennomføres av den enkelte på et annet tidspunkt om ønskelig.
Lunsj: Spis medbragt mat i fellesområdene våre eller test et av spisestedene på Campus!  

Alle førsteårsstudenter: Ettermiddag IMMATRIKULERING. Les mer via lenken.

Se info om oppmøtetid og -sted: www.nmbu.no/student/studiestart

Aud Max
Kveld Graskurs del 2: Uhøytidelig show. Man må skaffe billetter om man vil være med – se mer info på www.samfunnetiaas.no og Samfunnets facebooksider.

Published 5. august 2021 - 15:31 - Updated 18. august 2021 - 11:40