Studieutvalget

 

STUDIEUTVALGET

   
 

Fast medlem

Vara

Leder

Lisbeth Hektoen

 

Sekretær

Ann Kristin Egeli

 

Representant Parafag

Ann Katrin Llarena

Nicole Nyquist

Representant Prepat

Arild Espenes

Bjørn Høyheim

Representant Sportfamed

Andres Lervik

Bjørn Wormstrand

Representant Prodmed

Birgit Ranheim

David Persson

Studentrepr. 1

Tonhild Skaare TveitenStudentrepr. 2

Tonje Løken KolstadStudentrepr. 3

Cornelia ÖrtenwallObservatør

seksjonsleder studieseksjonen

 

Retningslinjer for Studieutvalget ved NMBU Veterinærhøgskolen (VET-SU)

Møtereferater

 

Published 22. september 2017 - 15:04 - Updated 4. januar 2022 - 13:13