Studieutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-SU)

VET-SU er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til dekan i saker som gjelder utdanning.

Studieutvalget

Retningslinjer for Studieutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-SU) NMBU

Møtereferater:

Referat SU-VET 20.03.2017

Referat SU-VET 21.04.2017

Published 23. mars 2017 - 15:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:09