Studieutvalget

 

STUDIEUTVALGET

   
 

Fast medlem

Vara

Leder

Lisbeth Hektoen

 

Sekretær

Ann Kristin Egeli

 

Representant Parafag

Ane Mohn Bjelland

Nicole Nyquist

Representant Prepat

Charles Press

Michael Tranulis 

Representant Sportfamed

Kristin Paaske Anfinsen

Constanze Fintl

Representant Prodmed

Camilla KiellandStudentrepr. 1

Tonhild Skaare TveitenStudentrepr. 2

Tonje Løken KolstadStudentrepr. 3

Cornelia ÖrtenwallObservatør

Anne Torgersen

 

Retningslinjer for Studieutvalget ved NMBU Veterinærhøgskolen (VET-SU)

Møtereferater

 

Published 22. september 2017 - 15:04 - Updated 11. november 2020 - 15:53