Studieutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-SU)

VET-SU er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til dekan i saker som gjelder utdanning.

Studieutvalget

STUDIEUTVALGET

  
 

Fast medlem

Vara

Leder

Yngvild Wasteson

 

Sekretær

Ann Kristin Egeli

 

Representant MatInf

Ane Mohn Bjelland

Preben Boysen

Representant BasAm

Charles Press

Michael Tranulis 

Representant SportFaMed

Kristin Paaske Anfinsen

Constanze Fintl

Representant ProdMed

Lisbeth Hektoen

Ragnar Thomassen

Studentrepresentant 1

Emma Berge

Josefine Alm

Studentrepresentant 2

Nina Vatne

Lea Leutnant

Studentrepresentant 3

Eva Mørch

Alexandra Ubøe

Observatør

Anne Torgersen

 

Retningslinjer for Studieutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-SU) NMBU

Møtereferater:

Referat VET-SU 05.03.2018

Referat VET-SU 04.12.2017

Referat VET-SU 06.11.2017

Referat VET-SU 29.09.2017

Referat VET-SU 20.08.2017

Referat VET-SU 21.04.2017

Referat VET-SU 21.03.2017

Published 22. september 2017 - 15:04 - Updated 9. mars 2018 - 9:17