Strategi – Veterinærhøgskolen 2019-2022

Veterinærhøgskolen har en strategi som handler om den viktige tiden da vi skal flytte fra Adamstuen til Ås. 

Strategi 2019-2022

Stategi for Veterinærhøgskolen 2019-2022

Strategi for Veterinærhøgskolen 2019-2022

Strategi for Veterinærhøgskolen 2019-2022

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum/Shutterstock
Published 27. mars 2019 - 13:33 - Updated 27. mars 2019 - 13:42