Utvalg for ph.d.- og diplomatutdanning

Ph.d.-programråd VETs ansvar og oppgaveområder

  • Operativt ansvar for innhold og organisering av ph.d.-programmet
  • Heve og styrke kvaliteten på utdanningen
  • Videreutvikle innhold og ph.d.-kurs
  • Behandle opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap
  • Saksbehandle andre søknader (endringer i veiledergruppen/opplæringsdel/ avtaleperiode og spesialpensum) i ph.d.-utdannelsen
  • Årlig ph.d.-programevaluering
  • Bidra til å sikre at vi er i stand til å utdanne diplomater
  • Vurdering av forskerlinjeprosjekter i veterinærutdanningen
  • Gi råd til dekan i saker som gjelder diplomat- og forskerutdanningen

Hvordan melde inn saker

Saker meldes inn til programrådets leder, ph.d.-rådgiverne på fakultetet eller representantene på instituttene. Send gjerne e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no

Ph.d.-programråd VET har 7 møter i året. Møtedatoer og frister for å melde inn saker er:

Møte (Vår)  Frist (Vår) Møte (Høst) Frist (Høst)
24. januar 1. januar 30. august 15. august
22. mars 1. mars 11. oktober 1. oktober
24. mai 1. mai 13. desember 1. desember
21. juni 1. juni    

Siden programrådet vurderer opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap gjelder disse fristene også som frister for innsendelse av opptakssøknader til ph.d.-programmet.

Frister finnes også i årshjulet til programrådet.

Hvem sitter i ph.d.-programråd VET:

Sammensetning Representant Vara
Leder Andrew Michael Janczak Marina Aspholm (Nestleder)
Sekretær Oliver Li Xingwen Marianne Tandberg
Fra PrePat Karin Zimmer

Frode Lingaas

Fra SportFaMed Karin Hultin Jäderlund Heidi Sjetne Lund
Fra ProdMed Camilla Kielland Randi Oppermann Moe
Fra ParaFag Marina Aspholm (Nestleder) Marit Jørgensen Bakke
Ph.d.-kandidat 1

Malin Brimsholm

Anna Bergfeldt

Ph.d.-kandidat 2 Unni Lise Jonsmoen
Diplomatkandidat Bente Wabakken Hognestad (permisjon)

Maria Thorell (permisjon)

Mari Nyborg Hauback (1. vara) og Marit Gaastra Maaland (2. vara)

Student Helene Kristine Solsvik Karlsen Anja Maria Aardal

 
Retningslinjer

  Retningslinjer for ph.d.-programråd VET

Published 13. February 2020 - 14:32 - Updated 24. oktober 2022 - 13:12