Ph.d.-programråd for Veterinærvitenskap og utvalg for diplomatutdanning

Ph.d.-programråd for Veterinærvitenskap og utvalg for diplomatutdanning (Ph.d.-programråd VET) jobber med å utvikle og styrke kvaliteten på ph.d.-utdanningen både i innhold og organisering ved NMBU Veterinærhøgskolen. Vi ønsker innspill fra veiledere og kandidater på saker som gjelder forskerutdanningen.

Utvalg for ph.d.- og diplomatutdanning

Ph.d.-programråd VETs ansvar og oppgaveområder

  • Operativt ansvar for innhold og organisering av ph.d.-programmet
  • Heve og styrke kvaliteten på utdanningen
  • Videreutvikle innhold og ph.d.-kurs
  • Behandle opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap
  • Saksbehandle andre søknader (endringer i veiledergruppen/opplæringsdel/ avtaleperiode og spesialpensum) i ph.d.-utdannelsen
  • Årlig ph.d.-programevaluering
  • Bidra til å sikre at vi er i stand til å utdanne diplomater
  • Vurdering av forskerlinjeprosjekter i veterinærutdanningen
  • Gi råd til dekan i saker som gjelder diplomat- og forskerutdanningen

Hvordan melde inn saker

Saker meldes inn til programrådets leder, ph.d.-rådgiverne på fakultetet eller representantene på instituttene. Send gjerne e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no

Ph.d.-programråd VET har 7 møter i året. Møtedatoer og frister for å melde inn saker er:

Møte (Vår)  Frist (Vår) Møte (Høst) Frist (Høst)
19. januar 1. januar slutten av august 15. august
16. mars 1. mars midten av oktober 1. oktober
20. mai 1. mai midten av desember 1. desember
14. juni 1. juni    

Siden programrådet vurderer opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap gjelder disse fristene også som frister for innsendelse av opptakssøknader til ph.d.-programmet.

Frister finnes også i årshjulet til programrådet.

Hvem sitter i ph.d.-programråd VET:

Sammensetning Representant Vara
Leder Trine L'Abée-Lund  
Sekretær Marianne Tandberg Tine Holmsen-Ringstad
Fra PrePat Karin Zimmer

Frode Lingaas

Fra SportFaMed Lars Moe Heidi Sjetne Lund
Fra ProdMed Andrew Michael Janczak Randi Oppermann Moe
Fra ParaFag Marina Aspholm Marit Jørgensen Bakke
Ph.d.-kandidat 1 Zoë Fretheim-Kelly

 

Ph.d.-kandidat 2 Mari Røken  
Diplomatkandidat Emma Hoeberg Ingunn Risnes Hellings
Student Silje Stafsnes Bøyum  
Observatør fra VI Silvio Uhlig  

 Retningslinjer

  Retningslinjer for ph.d.-programråd VET

Published 13. February 2020 - 14:32 - Updated 19. januar 2021 - 14:34