Ph.d.-programråd for Veterinærvitenskap og utvalg for diplomatutdanning

Ph.d.-programråd for Veterinærvitenskap og utvalg for diplomatutdanning (Ph.d.-programråd VET) jobber med å utvikle og styrke kvaliteten på ph.d.-utdanningen både i innhold og organisering ved NMBU Veterinærhøgskolen. Vi ønsker innspill fra veiledere og kandidater på saker som gjelder forskerutdanningen.

Utvalg for ph.d.- og diplomatutdanning

Ph.d.-programråd VETs ansvar og oppgaveområder

  • Operativt ansvar for innhold og organisering av ph.d.-programmet
  • Heve og styrke kvaliteten på utdanningen
  • Videreutvikle innhold og ph.d.-kurs
  • Behandle opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap
  • Saksbehandle andre søknader (endringer i veiledergruppen/opplæringsdel/ avtaleperiode og spesialpensum) i ph.d.-utdannelsen
  • Årlig ph.d.-programevaluering
  • Bidra til å sikre at vi er i stand til å utdanne diplomater
  • Vurdering av forskerlinjeprosjekter i veterinærutdanningen
  • Gi råd til dekan i saker som gjelder diplomat- og forskerutdanningen

 

Hvordan melde inn saker

Saker meldes inn til programrådets leder, ph.d.-rådgiverne på fakultetet eller representantene på instituttene. Send gjerne e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no

Ph.d.-programråd VET har 7 møter i året. Frister for å melde inn saker er:

Vår  Høst
1. januar 15. august
1. mars 1. oktober
1. mai 1. desember
1. juni  

Møtene avholdes i midten av disse månedene.

Siden programrådet vurderer opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap gjelder disse fristene også som frister for innsendelse av opptakssøknader til ph.d.-programmet.

Frister finnes også i årshjulet til programrådet.

Hvem sitter i ph.d.-programråd VET:

Sammensetning Representant Vara
Leder Trine L'Abée-Lund  
Sekretær Marianne Tandberg Tine Holmsen-Ringstad
Fra PrePat Karin Zimmer

Frode Lingaas

Fra SportFaMed Lars Moe Heidi Sjetne Lund
Fra ProdMed Andrew Michael Janczak Randi Oppermann Moe
Fra ParaFag Marina Aspholm Marit Jørgensen Bakke
Ph.d.-kandidat 1 Zoë Fretheim-Kelly

 

Ph.d.-kandidat 2 Mari Røken  
Diplomatkandidat  Emma Hoeberg Ingunn Risnes Hellings
Student Snøa Amanda Fredlund Silje Stafsnes Bøyum
Observatør fra VI Silvio Uhlig  


 Retningslinjer

  Retningslinjer for ph.d.-programråd VET

 

 

 

Published 13. February 2020 - 14:32 - Updated 25. juni 2020 - 11:54