Møter og referater

Møteoversikt 2023

Dato Formål Agenda/referat
30.01.2023

Førstegangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

 
08.02.2023

Andregangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

 
14.02.2023 Ordinært møte i FU-VET  
18.04.2023 Ordinært møte i FU-VET  
06.06.2023 Ordinært møte i FU-VET  

29.08.2023

Ordinært møte i FU-VET  
24.10.2023 Ordinært møte i FU-VET  
12.12.2023 Ordinært møte i FU-VET  

 Referatene publiseres etter at de er godkjent i påfølgende møte.

Published 7. desember 2022 - 16:04 - Updated 7. desember 2022 - 16:05

Møteoversikt 2022

Dato Formål Agenda/referat
20.01.2022

Førstegangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2022)

Referat i P360
10.02.2022

Andregangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2022)

Referat i P360
14.02.2022 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
19.04.2022 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360 
07.06.2022 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360 

23.08.2022

Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
18.10.2022 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
06.12.2022 Ordinært møte i FU-VET Agenda

 Referatene publiseres etter at de er godkjent i påfølgende møte.

Published 3. september 2019 - 10:52 - Updated 6. desember 2022 - 16:03

Møteoversikt 2021

Dato Formål Referater
09.02.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
13.04.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
08.06.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
24.08.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
19.10.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
07.12.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
Published 18. February 2022 - 13:33 - Updated 18. February 2022 - 13:38