Møter og referater

Møteoversikt 2022

Dato Formål Agenda/referat
20.01.2022

Førstegangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2022)

Referat i P360
10.02.2022

Andregangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2022)

Referat kommer
14.02.2022 Ordinært møte i FU-VET Agenda
19.04.2022 Ordinært møte i FU-VET  
07.06.2022 Ordinært møte i FU-VET  

23.08.2022

Ordinært møte i FU-VET  
18.10.2022 Ordinært møte i FU-VET  
TBD

Førstegangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2023)

 
TBD

Andregangsmøte om søknader til kategori 2-stillinger

(budsjettår 2023)

 
06.12.2022 Ordinært møte i FU-VET  

 

Published 3. september 2019 - 10:52 - Updated 18. February 2022 - 15:17

Møteoversikt 2021

Dato Formål Referater
09.02.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
13.04.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
08.06.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
24.08.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
19.10.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
07.12.2021 Ordinært møte i FU-VET Referat i P360
Published 18. February 2022 - 13:33 - Updated 18. February 2022 - 13:38