Om utvalget

FU-VET er Fakultet for Veterinærmedisin sitt strategiske organ innen forskning, og gir råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

Om utvalget

FU-VET består av leder og sekretær, representanter for faste og midlertidige vitenskapelig ansatte tilknyttet fakultetets institutter, i tillegg til representant for ph.d.-kandidatene og teknisk-administrativt ansatte. Leder for FU-VET, er også til enhver tid medlem i det sentrale Forskningsutvalget ved NMBU (NMBU-FU), som er universitets rådgivende forskningspolitiske organ. FU-VET møtes i forkant av alle møter i NMBU-FU og har anledning til å gi innspill til NMBU-FU.

Under Aktuelt finner du til enhver tid nyttig informasjon om møteaktivitet, søknadsfrister, mm.

Nedenfor finner du informasjon om hvem som til enhver tid er medlem av utvalget og kontaktinformasjon til disse.

Nestleder for utvalget

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Sportfamed

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prepat

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prodmed

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Parafag

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prepat

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Sportfamed

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prodmed

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Parafag

VARA

Representant tilsatt i teknisk og administrativ stilling

VARA

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte

Published 29. august 2019 - 9:08 - Updated 16. januar 2020 - 12:47