Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen

  • NMBU er partner i forskningsprosjektet GENEinnovate som har som mål å utvikle nyskapende løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi.
    Foto
    Norsvin / Frank Holm

Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (FU-VET) er Fakultet for Veterinærmedisin sitt strategiske organ innen forskning, og gir råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning. 

Forskningsutvalget ved VET

Mer informasjon om utvalget finner du under Om utvalget. 

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon om aktuelle, relevante saker for forskere ved VET under Aktuelt

 

 

 

Published 22. september 2017 - 15:10 - Updated 10. mars 2020 - 10:37