Forskningsutvalget ved VET

FU-VET består av leder og sekretær, representanter for faste og midlertidige vitenskapelig ansatte tilknyttet fakultetets institutter, i tillegg til representant for ph.d.-kandidatene og teknisk-administrativt ansatte. Leder for FU-VET, er også til enhver tid medlem i det sentrale Forskningsutvalget ved NMBU (FU-NMBU), som er universitets rådgivende forskningspolitiske organ. FU-VET møtes i forkant av alle møter i FU-NMBU og har anledning til å gi innspill til FU-NMBU.

Se retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen for mer informasjon om utvalgets rolle og myndighet.

Nedenfor finner du informasjon om hvem som til enhver tid er medlem av utvalget og kontaktinformasjon til disse.

Sekretær for utvalget

Nestleder for utvalget

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Sportfamed

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prepat

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prodmed

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Parafag

tbd

Representant midlertidig vitenskapelig tilsatt

VARA

Sekretær for utvalget

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Prepat

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, ProdMed

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Parafag

VARA

Representant fast tilsatt i undervisnings- og forskerstilling, Sportfamed

VARA

Representant tilsatt i teknisk og administrativ stilling

tbd

VARA

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte

Published 29. august 2019 - 9:08 - Updated 19. januar 2023 - 9:29