Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

VET-FU er fakultetets strategiske organ innen forskning, og skal gi råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget

 

Fast medlem

Vara

Leder

Trine L’Abée-Lund

 

Sekretær

Tine Holmsen-Ringstad

 

Representant BasAm tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Finn-Arne Weltzien

Frode Lingås

Representant SportFaMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Cathrine Fjordbakk

Kristin Olstad 

Representant ProdMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Birgit Ranheim

Cecilie Ersdal

Representant MatInf tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Marina Aspholm

Espen Rimstad

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte

Hege Lund

Kristoffer Tysnes

PhD-kandidat representant

Anne Selven Kallerud

Sofie Navelsaker

Representant tilsatt i teknisk og administrativ stilling

Rasoul Nourizadeh-Lillabadi 

Vidar Berg

Retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

Referater:

Referat 02-2018 - 23.08.2018

Referat 01-2018 - 05.03.2018

Referat 05-2017 - 10.11.2017

Referat 04-2017 - 24.10.2017

Referat 03-2017 - 04.10.2017

Referat 02-2017 - 30.05.2017

Referat 01-2017 - 20.04.2017

 

Utlysning av 3-4 ph.d. stillinger for 2019 ved Veterinærhøgskolen

Les fullstendig utlysningstekst med retningslinjer her.
Her finner du mal for søknad (word-fil).
Søknadsfrist 19. november 2018.
Published 22. september 2017 - 15:10 - Updated 30. oktober 2018 - 12:46