Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

VET-FU er fakultetets strategiske organ innen forskning, og skal gi råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget

 

Fast medlem

Vara

Leder

Trine L’Abée-Lund

 

Sekretær

Bendt Rimer

 

Representant BasAm tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Finn-Arne Weltzien

Frode Lingås

Representant SportFaMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Cathrine Fjordbakk

Kristin Olstad 

Representant ProdMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Olav Reksen

Cecilie Ersdal

Representant MatInf tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Marina Aspholm

Espen Rimstad

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte

Hege Lund

Kristoffer Tysnes

PhD-kandidat representant

Anne Cecilie Riihonen Kijewski

Sofie Navelsaker

Representant tilsatt i teknisk og administrativ stilling

Rasoul Nourizadeh-Lillabadi 

Vidar Berg

Retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

Møteinnkallinger og referater:

Innkalling 30.05.2017

Innkalling 20.04.2017

Referat 20.04.2017

Published 22. september 2017 - 15:10 - Updated 22. september 2017 - 15:11