Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

VET-FU er fakultetets strategiske organ innen forskning, og skal gi råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget

 

Fast medlem

Vara

Leder

Finn-Arne Weltzien

 

Sekretær

Marianne Ruud

Tine Holmsen-Ringstad

Representant BasAm tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Michael A. Tranulis

Frode Lingaas

Representant SportFaMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Cathrine Fjordbakk

Kristin Olstad 

Representant ProdMed tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Birgit Ranheim

Cecilie Ersdal

Representant MatInf tilsatt i fast underv.- og forskerstilling

Marina Aspholm

Espen Rimstad

Representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte

Hege Lund

Kristoffer Tysnes

PhD-kandidat representant

Anne Selven Kallerud

Sofie Navelsaker

Representant tilsatt i teknisk og administrativ stilling

Rasoul Nourizadeh-Lillabadi 

Vidar Berg

Retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

 

Published 22. september 2017 - 15:10 - Updated 5. august 2019 - 12:47