Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

VET-FU er fakultetets strategiske organ innen forskning, og skal gi råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

Forskningsutvalget

Retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-FU)

Møteinnkallinger og referater:

Innkalling 20.04.2017

Referat 20.04.2017

Innkalling 30.05.2017

Published 24. mars 2017 - 10:58 - Updated 16. juni 2017 - 14:07