Fakultetsstyret

Finn møter - VET - Fakultetsstyret - Veterinærhøgskolen

Styret for Veterinærhøgskolen 01.08.2021 - 31.07.2025

Eksterne medlemmer:

 

Styreleder

Gunnar Dalen, Organisasjonsdirektør i Tine

Fast medlem

Kristin Ottesen, Daglig leder i Havet fiskehelse AS

Fast medlem

Finn-Eirik Johansen, Professor UiO, Institutt for biovitenskap

Vara 1

Hilde Bremnes, Avdelingsdirektør i Mattilsynet

Vara 2

 

Vara 3

Ågot Aakra, Prosjektdirektør, Folkehelseinstituttet

Interne- og studentmedlemmer:

Fast ansatte i undervisning- og forskerstillinger:

Fast medlem

Maria Stokstad, Professor, Prodmed

Fast medlem

Erling Olaf Koppang, Professor, Prepat

Vara 1

Andreas Lervik, Førstelektor, Sportfamed

Vara 2

Ida Beitnes Johansen, Førsteamanuensis, Prepat

Midlertidig ansatte i undervisning- og forskerstillinger:

Fast medlem

Marco Antonio Vindas, Forsker, Prepat

Vara

 

Ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Fast medlem

Kristian Høy Horsberg, Rådgiver, Fakultetsadministrasjonen

Vara

Ingvild Berg Nyman, Overingeniør, Parafag

Studentrepresentanter:

Fast medlem

Kristine Koppervik

Vara

Linda Martine Lindstad 

Fast medlem

 Magnus Dypvik

Vara

 Aksel Heggernes Njaa 

 

 

Sekretær

Anne Storset, Dekan, Veterinærhøgskolen

 

Published 23. mars 2017 - 15:31 - Updated 4. oktober 2022 - 14:21